Kỹ năng nghiên cứu

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU

 Năm bước để nghiên cứu tốt hơn

Hướng dẫn này làm việc thông qua các bước ban đầu của một chiến lược tìm kiếm bao gồm xác định các khái niệm và động não điều khoản. Phát triển bởi Đại học bang Colorado.

 Tìm một chủ đề nghiên cứu

Hướng dẫn này bao gồm hướng dẫn để xác định một chủ đề nghiên cứu và các nguồn lực để khai thác các chủ đề. Phát triển bởi Đại học bang Arizona.

 Đánh giá toàn văn nội dung học thuật trực tuyến: Tìm hiểu làm thế nào để đánh giá nguồn tài liệu tìm thấy.


Số lượt truy cập
  • 2
  • 8
  • 7
  • 4
  • 6
  • 0
  • 0

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa ch�: KP6