Lịch học lớp KNTT

LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG THÔNG TIN 

Tháng 9-10/2016
Tháng 11/2016
Tháng 12/2016
 
Tập huấn sử dụng thư viện (3 hình thức):
1. Lớp tập huấn sử dụng thư viện (45p).
Thời gian: Liên hệ Quầy Lưu hành/ Facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/
Địa điểm: Phòng Hội trường
2. Tour tập huấn (15p).
Thời gian/Địa điểm: Liên hệ quầy Thông tin.
3. Bài test online.
Tài liệu tham khảo:
+ Sổ tay hướng dẫn sử dụng thư viện
Lưu ý: – Kết quả bài kiểm tra sẽ được công bố trên facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/  vào thứ 3 hàng tuần – Độc giả đạt điểm từ 10/20 điểm sẽ “ĐẬU” và có tên trong danh sách THSDTV.
  Đăng ký tại đây     
 
 
Tập huấn sử dụng thư viện (3 hình thức):
1. Lớp tập huấn sử dụng thư viện (45p).
Thời gian: Liên hệ Quầy Lưu hành/ Facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/
Địa điểm: Phòng Hội trường
2. Tour tập huấn (15p).
Thời gian/Địa điểm: Liên hệ quầy Thông tin.
3. Bài test online.
Tài liệu tham khảo:
+ Sổ tay hướng dẫn sử dụng thư viện
Lưu ý: – Kết quả bài kiểm tra sẽ được công bố trên facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/  vào thứ 3 hàng tuần – Độc giả đạt điểm từ 10/20 điểm sẽ “ĐẬU” và có tên trong danh sách THSDTV.
  Đăng ký tại đây     
Tập huấn sử dụng thư viện (3 hình thức):
1. Lớp tập huấn sử dụng thư viện (45p).
Thời gian: Liên hệ Quầy Lưu hành/ Facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/
Địa điểm: Phòng Hội trường
2. Tour tập huấn (15p).
Thời gian/Địa điểm: Liên hệ quầy Thông tin.
3. Bài test online.
Tài liệu tham khảo:
+ Sổ tay hướng dẫn sử dụng thư viện
Lưu ý: – Kết quả bài kiểm tra sẽ được công bố trên facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/  vào thứ 3 hàng tuần – Độc giả đạt điểm từ 10/20 điểm sẽ “ĐẬU” và có tên trong danh sách THSDTV.
  Đăng ký tại đây     
 
 

  Bạn biết gì về Internet? (60p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 Khám phá Google (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
  Đăng ký tại đây       
Bạn biết gì về Internet? (60p)

Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 Khám phá Google (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
  Đăng ký tại đây       

 

   
 
 

 
  Hướng dẫn sử dụng CSDL Proquest(90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
  Đăng ký tại đây       
  Hướng dẫn sử dụng CSDL ScienceDirect (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
Hướng dẫn sử dụng CSDL Springerlink(90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 Hướng dẫn sử dụng CSDL ACS Publication (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 

Hướng dẫn sử dụng CSDL Proquest(90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
  Đăng ký tại đây       
  Hướng dẫn sử dụng CSDL ScienceDirect (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
Hướng dẫn sử dụng CSDL Springerlink(90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 Hướng dẫn sử dụng CSDL ACS Publication (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 

 Hướng dẫn sử dụng các nguồn Open Access (90p)

Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
Hướng dẫn sử dụng công cụ trích dẫn tài liệu (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 
Hướng dẫn sử dụng các nguồn Open Access (90p)

Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
Hướng dẫn sử dụng công cụ trích dẫn tài liệu (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 

* Lưu ý: Các nhóm/lớp có thể liên hệ quầy Thông tin để đăng ký ngày tập huấn tùy theo lịch rảnh của nhóm/lớp. * Thông tin liên hệ:  Quầy Thông tin: 

Số lượt truy cập
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 3
  • 2
  • 7

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa ch�: KP6

izmir nakliyat izmir evden eve nakliyat izmir nakliyat ankara evden eve nakliyat webmaster forum web tasarım muğla evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat izmir evden eve nakliyat samsun evden eve nakliyat niğde evden eve nakliyat izmir evden eve nakliyat ucuz web tasarım