Lịch học lớp KNTT

LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG THÔNG TIN 

Tháng 9-10/2016
Tháng 11/2016
Tháng 12/2016
 
Tập huấn sử dụng thư viện (3 hình thức):
1. Lớp tập huấn sử dụng thư viện (45p).
Thời gian: Liên hệ Quầy Lưu hành/ Facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/
Địa điểm: Phòng Hội trường
2. Tour tập huấn (15p).
Thời gian/Địa điểm: Liên hệ quầy Thông tin.
3. Bài test online.
Tài liệu tham khảo:
+ Sổ tay hướng dẫn sử dụng thư viện
Lưu ý: – Kết quả bài kiểm tra sẽ được công bố trên facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/  vào thứ 3 hàng tuần – Độc giả đạt điểm từ 10/20 điểm sẽ “ĐẬU” và có tên trong danh sách THSDTV.
  Đăng ký tại đây     
 
 
Tập huấn sử dụng thư viện (3 hình thức):
1. Lớp tập huấn sử dụng thư viện (45p).
Thời gian: Liên hệ Quầy Lưu hành/ Facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/
Địa điểm: Phòng Hội trường
2. Tour tập huấn (15p).
Thời gian/Địa điểm: Liên hệ quầy Thông tin.
3. Bài test online.
Tài liệu tham khảo:
+ Sổ tay hướng dẫn sử dụng thư viện
Lưu ý: – Kết quả bài kiểm tra sẽ được công bố trên facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/  vào thứ 3 hàng tuần – Độc giả đạt điểm từ 10/20 điểm sẽ “ĐẬU” và có tên trong danh sách THSDTV.
  Đăng ký tại đây     
Tập huấn sử dụng thư viện (3 hình thức):
1. Lớp tập huấn sử dụng thư viện (45p).
Thời gian: Liên hệ Quầy Lưu hành/ Facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/
Địa điểm: Phòng Hội trường
2. Tour tập huấn (15p).
Thời gian/Địa điểm: Liên hệ quầy Thông tin.
3. Bài test online.
Tài liệu tham khảo:
+ Sổ tay hướng dẫn sử dụng thư viện
Lưu ý: – Kết quả bài kiểm tra sẽ được công bố trên facebook TVTT: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/  vào thứ 3 hàng tuần – Độc giả đạt điểm từ 10/20 điểm sẽ “ĐẬU” và có tên trong danh sách THSDTV.
  Đăng ký tại đây     
 
 

  Bạn biết gì về Internet? (60p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 Khám phá Google (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
  Đăng ký tại đây       
Bạn biết gì về Internet? (60p)

Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 Khám phá Google (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
  Đăng ký tại đây       

 

   
 
 

 
  Hướng dẫn sử dụng CSDL Proquest(90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
  Đăng ký tại đây       
  Hướng dẫn sử dụng CSDL ScienceDirect (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
Hướng dẫn sử dụng CSDL Springerlink(90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 Hướng dẫn sử dụng CSDL ACS Publication (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 

Hướng dẫn sử dụng CSDL Proquest(90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
  Đăng ký tại đây       
  Hướng dẫn sử dụng CSDL ScienceDirect (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
Hướng dẫn sử dụng CSDL Springerlink(90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 Hướng dẫn sử dụng CSDL ACS Publication (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 

 Hướng dẫn sử dụng các nguồn Open Access (90p)

Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
Hướng dẫn sử dụng công cụ trích dẫn tài liệu (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 
Hướng dẫn sử dụng các nguồn Open Access (90p)

Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
Hướng dẫn sử dụng công cụ trích dẫn tài liệu (90p)
Thời gian: Liên hệ cán bộ quầy Thông tin
Địa điểm: Phòng máy 2
 

* Lưu ý: Các nhóm/lớp có thể liên hệ quầy Thông tin để đăng ký ngày tập huấn tùy theo lịch rảnh của nhóm/lớp. * Thông tin liên hệ:  Quầy Thông tin: 

Số lượt truy cập
  • 2
  • 5
  • 4
  • 7
  • 8
  • 7
  • 5

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa ch�: KP6