Phục vụ các Cơ sở dữ liệu ASME

Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập và sử dụng Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử American Society of Mechanical Engineers (ASME), CSDL cung cấp các bài báo, kỷ yếu, các bộ sưu tập những thiết kế về chủ đề kỹ thuật cơ khí từ những năm 1971.

 • Số lượng tạp chí ASME: 29 tạp chí
 • Cách thức truy cập sử dụng CSDL:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng CSDL ASME

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

 • Bàn Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)
 • Điện thoại: 028 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên hoặc cô Nhung)
 • Email: phucvu@vnuhcm.edu.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU
Số lượt truy cập
 • 2
 • 9
 • 2
 • 4
 • 3
 • 4
 • 2

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa ch�: KP6