Mượn trả tài liệu

 Quy định mượn trả tài liệu:
 • Đối tượng thuộc ĐHQG-HCM (Hệ chính quy) (*)
Đối tượng Số lượng tài liệu Số ngày Gia hạn Đặt trước(lần)
Số lần Số ngày (Ngày/lần)
Giảng viên, Cán bộ, Học viên sau đại học và Nghiên cứu sinh 5 21 1 21 2
Sinh viên 3 14 1 14 2

(*) Đối tượng không phải đóng tiền thế chân và phí mượn sách.

 •  Đối tượng thuộc ĐHQG-HCM (Hệ không chính quy) (**)
Đối tượng Số lượng tài liệu Số ngày Gia hạn Đặt trước(lần)
Số lần Số ngày (Ngày/lần)
Độc giả thuộc hệ văn bằng hai; tại chức; Giảng viên thỉnh giảng 2 14 1 14 2

 (**) Đối tượng không phải đóng phí mượn, nhưng phải đặt tiền cọc khi mượn sách. Xem chính sách đặt tiền cọc.

 • Đối tượng ngoài ĐHQG-HCM (***)
Đối tượng Số lượng tài liệu Số ngày Gia hạn Đặt trước(lần)
Số lần Số ngày (Ngày/lần)
Độc giả ngoài ĐQHG-HCM 2 30 0 0 2

 (***) Đối tượng phải đặt tiền cọc và đóng phí mượn sách. Xem phí mượn và chính sách đặt tiền cọc.

 Chính sách đặt tiền cọc:

Giá bìa sách

Số tiền đặt cọc

Từ 1.000 đồng – 200.000 đồng 200.000 đồng + 50.000 đồng
Từ 200.000 đồng trở lên Đóng tiền cọc theo giá bìa quyển sách + 50.000 đồng
Sách ngoại văn Đóng tiền cọc theo giá bìa quyển sách + 50.000 đồng

Lưu ý: Số tiền đặt cọc sẽ được làm tròn số. 

 Phí mượn: 1.000 đồng /1 cuốn /1 ngày

 • Lưu ý:
  •  Giữ kỹ biên lai tiền cọc;
  •  Mượn quá hạn 30 ngày sẽ bị khấu trừ vào tiền cọc 10%/ngày và phải thanh toán phí mượn trong thời gian lưu giữ sách.
  •  Làm mất, hư hỏng sách sẽ áp dụng các quy định phạt và bồi thường theo chính sách của thư viện.

 Địa điểm mượn: Quầy Lưu hành – Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM/Thư viện chi nhánh KTX B. Quầy Lưu hành sẽ ngưng phục vụ mượn trả tài liệu trước giờ thư viện đóng cửa 15 phút. (Xem thông tin Giờ mở cửa)

 Tài liệu được mượn và không được mượn:

 • Tài liệu được mượn về nhà: Tất cả tài liệu ở kho General Collection/ General Collection (KTX). 
 •  Tài liệu không được mượn về nhà: Tài liệu tra cứu như từ điển, bách khoa toàn thư, cẩm nang,… có đóng dấu Không mượn về, tài liệu phòng Tham khảo, phòng Báo – Tạp chí, Băng đĩa và tài liệu lưu chiểu.

 Phạt và bồi thường tài liệu:

 • Phạt trễ hạn: Mức phạt: 5.000đ/tài liệu/ngày.

Nếu độc giả bị phạt tiền quá hạn từ 100.000đ trở lên, tài khoản mượn sẽ bị khoá cho đến khi tài khoàn được thanh toán đầy đủ. Nếu khoản tiền phạt trên không được thanh toán vào cuối học kỳ, thư viện sẽ gửi thông báo về Trường.

 • Bồi thường hư hỏng tài liệu:
Tình trạng Mức phạt
-      Mất tài liệu Đền bằng tiền: Giá bìa  x 10 + 50.000đ/tài liệu + phí phạt trễ hạn (nếu có) hoặc; Đền bằng tài liệu: Như tài liệu gốc/năm xuất bản mới hơn + 50.000đ/tài liệu + phí phạt trễ hạn (nếu có)
-      Mất trang  10.000đ/tờ
-      Làm bẩn, viết vẽ bẩn lên tài liệu  3000đ/tờ
-      Làm bong bìa  15.000đ/tài liệu
-      Làm rách tài liệu  30.000đ/tài liệu + 50.000đ/tài liệu (phí xử lý kỹ thuật)
-      Làm ướt tài liệu
-      Bóc nhãn tài liệu, phiếu ghi chú trên tài liệu.
-      Hoặc bất kỳ tình trạng nào làm cho tài liệu không thể sử dụng được.  Áp dụng xử phạt như trường hợp làm mất tài liệu

  Gia hạn và đặt trước tài liệu

 Tài liệu kho Lưu chiểu

Số lượt truy cập
 • 2
 • 9
 • 6
 • 2
 • 4
 • 5
 • 9

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa ch�: KP6