Mượn trả tài liệu

 Chính sách cho mượn:
 • Đối tượng thuộc ĐHQG-HCM (Hệ chính quy) (*)
Đối tượng Số lượng tài liệu Số ngày Gia hạn Đặt trước(lần)
Số lần Số ngày (Ngày/lần)
Giảng viên, Cán bộ, Học viên sau đại học và Nghiên cứu sinh 5 21 1 21 2
Sinh viên 3 14 1 14 2

(*) Đối tượng không phải đóng tiền thế chân và phí mượn sách.

 •  Đối tượng thuộc ĐHQG-HCM (Hệ không chính quy) (**)
Đối tượng Số lượng tài liệu Số ngày Gia hạn Đặt trước(lần)
Số lần Số ngày (Ngày/lần)
Độc giả thuộc hệ văn bằng hai; tại chức; Giảng viên thỉnh giảng 2 14 1 14 2

 (**) Đối tượng không phải đóng phí mượn, nhưng phải đặt tiền cọc khi mượn sách. Xem chính sách đặt tiền cọc.

 • Đối tượng ngoài ĐHQG-HCM (***)
Đối tượng Số lượng tài liệu Số ngày Gia hạn Đặt trước(lần)
Số lần Số ngày (Ngày/lần)
Độc giả ngoài ĐQHG-HCM 2 30 0 0 2

 (***) Đối tượng phải đặt tiền cọc và đóng phí mượn sách. Xem phí mượn và chính sách đặt tiền cọc.

 Chính sách đặt tiền cọc:

Giá bìa sách

Số tiền đặt cọc

Từ 1.000 đồng – 200.000 đồng 200.000 đồng + 50.000 đồng
Từ 200.000 đồng trở lên Đóng tiền cọc theo giá bìa quyển sách + 50.000 đồng
Sách ngoại văn Đóng tiền cọc theo giá bìa quyển sách + 50.000 đồng

Lưu ý: Số tiền đặt cọc sẽ được làm tròn số. 

 Phí mượn: 1.000 đồng /1 cuốn /1 ngày

 • Lưu ý:
  •  Giữ kỹ biên lai tiền cọc;
  •  Mượn quá hạn 30 ngày sẽ bị khấu trừ vào tiền cọc 10%/ngày và phải thanh toán phí mượn trong thời gian lưu giữ sách.
  •  Làm mất, hư hỏng sách sẽ áp dụng các quy định phạt và bồi thường theo chính sách của thư viện.

Quầy Lưu hành sẽ ngưng phục vụ mượn trả tài liệu trước giờ thư viện đóng cửa 15 phút. (Xem thông tin Giờ mở cửa)

 Địa điểm mượn: Quầy Lưu hành – Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM/Thư viện chi nhánh KTX B.

 Tài liệu được mượn và không được mượn:

  • Tài liệu được mượn về nhà: Tất cả tài liệu ở kho General Collection. 
  • Tài liệu không được mượn về nhà: Tài liệu tra cứu như từ điển, bách khoa toàn thư, cẩm nang… ở tầng 2 và 3, có đóng dấu Không mượn về; Tài liệu ở phòng Tham khảo có đóng dấu Thư viện Trung tâm (màu xanh lá cây), phòng Báo – Tạp chí, Băng đĩa, tài liệu ở kho lưu chiểu.

 Các khu vực đọc:

  • Khu vực yên tĩnh: Phòng Tham khảo, phòng Báo – Tạp chí, Lầu 3. Tại khu vực này độc giả giữ yên lặng, không làm ảnh hưởng đến người khác.
  • Khu vực chấp nhận tiếng ồn: Lầu 2, Lầu 3. Tại khu vực này độc giả có thể trao đổi, thảo luận ở mức độ vừa phải

 Gia hạn và đặt trước tài liệu

 Phạt và bồi thường tài liệu

 Tài liệu kho Lưu chiểu

Số lượt truy cập
 • 2
 • 2
 • 8
 • 9
 • 1
 • 5
 • 9

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa ch�: KP6