Gia hạn và đặt trước tài liệu

 Tài liệu hướng dẫn gia hạn và đặt trước tài liệu

Gia hạn:  Giúp Độc giả có thêm thời gian mượn sách

   • Độc giả có thể gia hạn tài liệu để mượn thêm 5 ngày sử dụng, tính từ ngày gia hạn.
   • Bạn có thể gia hạn tài liệu trực tuyến trên Website thư viện, qua điện thoại hoặc qua email.
   • Những trường hợp gia hạn không thành công:

- Tài liệu đã bị quá hạn

- Tài liệu đang được Độc giả khác đặt trước

- Quá sớm để gia hạn (Chỉ chấp nhận gia hạn trước ngày trả 2 ngày)

- Tài khoản bị phạt/hết hạn sử dụng

Thao tác gia hạn tài liệu như sau: 

 1. Nhấn chọn “Tài khoản của tôi”
 2. Nhập Username và Password, sau đó chọn “OK”
 3. Để gia hạn tất cả tài liệu, nhấn chọn “Renew All”; Gia hạn từng tài liệu, đánh dấu vào ô “Select for Renewal” trước mỗi tài liệu, sau đó nhấn chọn “Renew”.
 4. Kiểm tra lại ngày hết hạn tài liệu sau khi gia hạn.
 5. Thoát khỏi tài khoản sau khi gia hạn thành công.

  Đặt trước: Giúp Độc giả giữ trước những tài liệu cần mượn

  • Lệnh đặt trước chỉ dành cho những tài liệu đã được mượn bởi Độc giả khác, không áp dụng đối với những tài liệu vẫn đang lưu hành trong thư viện.
  • Khi bạn đặt trước tài liệu, nếu sách được trả về thư viện, vui lòng kiểm tra thông tin tại mục “Tài khoản của tôi”. Nếu thông tin xuất hiện chữ “sẵn sàng cho mượn”, vui lòng liên hệ Quầy Lưu hành để mượn tài liệu.
  • Tất cả tài liệu đặt trước khi được trả về thư viện sẽ được giữ tại Quầy Lưu hành trong 2 ngày, nếu độc giả đặt trước không tới mượn, tài liệu sẽ được đưa ra phục vụ hoặc cho độc giả đặt trước tiếp theo được mượn.
Thao tác đặt trước tài liệu như sau:
 1. Tìm kiếm theo nhan đề, tác giả hay chủ đề tại Mục lục TVTT để xác định vị trí tài liệu.
 2.  Hiển thị biểu ghi tài liệu, nhấn nút “Yêu cầu” 
 3.  Nhập thông tin về Mã số và Mật khẩu; chọn ngày hết hạn lệnh đặt trước tài liệu.
 4.  Màn hình sẽ xuất hiện thông tin “Yêu cầu đã được xử lý”, nhấn nút OK để hoàn tất thao tác đặt trước.
Xem hướng dẫn chi tiết tại : HƯỚNG DẪN TRA CỨU MỤC LỤC TRỰC TUYẾN (OPAC)
Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ này, vui lòng liên hệ Quầy Lưu hành hoặc Phòng Tham khảo số (84.8) 37242181 ext. 2930, 2935 hoặc email: phucvu@vnuhcm.edu.vn
Số lượt truy cập
 • 2
 • 9
 • 6
 • 2
 • 4
 • 6
 • 0

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa ch�: KP6