Liên hệ

STT
TÊN
CHỨC VỤ
E-MAIL
ĐIỆN THOẠI
BAN GIÁM ĐỐC
1
Hoàng Thị Thục
Giám đốc
hoangthuc@vnuhcm.edu.vn 37242181 – 2115
2
Đỗ Hoàng Triều
P. Giám đốc
dhtrieu@vnuhcm.edu.vn 37242181 – 2924
3
Nguyễn Hồng Sinh
P. Giám đốc
nhs1601@yahoo.com 37242181 – 2117
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
4
Trịnh Nguyễn Thanh Thùy
Trưởng phòng
tntthuy@vnuhcm.edu.vn 37242181 – 2311
5
Nguyễn Thị Tố Quyên
Phó phòng
nttquyen@vnuhcm.edu.vn 37242181 – 2312
PHÒNG NGHIỆP VỤ
6
Huỳnh Thị Mỹ Phương
Trưởng phòng
htmphuong@vnuhcm.edu.vn 37242181 – 2915
7
Phan Thị Hồng Hạnh
Phó phòng
pthhanh@vnuhcm.edu.vn 37242181 – 2916
PHÒNG PHỤC VỤ ĐỘC GiẢ
8
Hoàng Thị Hồng Nhung
Trưởng phòng
hthnhung@vnuhcm.edu.vn 37242181 – 2935
9
Ninh Thị Kim Duyên
Phó phòng
ntkduyen@vnuhcm.edu.vn 37242181 – 2935
PHÒNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
10
Đoàn Mậu Hiển
Trưởng phòng
hiendm@vnuhcm.edu.vn 37242181 – 2924

 

Số lượt truy cập
  • 2
  • 9
  • 2
  • 4
  • 3
  • 4
  • 5

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa ch�: KP6