(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn


Kể từ ngày 22/01/2018 (nhằm ngày 06 tháng 12 Âm lịch), mỗi độc giả sẽ được mượn tối đa 05 quyển sách. 

 

Thời hạn chót phải trả là ngày 05/03/2018 (nhằm ngày 18 tháng 01 Âm lịch), trả sách sau thời hạn trên sẽ bị phạt trả trễ hạn như thường lệ. Lưu ý: Chính sách này chỉ áp dụng với các sách mượn từ ngày 22/01/2018.

Đối với các sách đã mượn và gia hạn trước đó, nếu các bạn muốn giữ lại để đọc trong dịp nghỉ Tết: vui lòng đem sách đến Quầy Lưu hành và làm thủ tục mượn lại.

 

THƯ VIỆN TRUNG TÂM