(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

Thư viện Trung tâm cung cấp các phòng học nhóm và phòng hội trường với không gian thoáng mát và yên tĩnh cho tất cả độc giả là sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, cán bộ của thư viện.

Phòng học/trang thiết bị

Phí dịch vụ

Số lượng

Ghi chú

Phòng học nhóm 1,2,3

Miễn phí

10-15 người

Không máy lạnh

(Nếu sử dụng máy lạnh, phụ thu 20.000đ/giờ).

Phòng Hội trường

40.000đ/giờ

50-70 người

Có máy lạnh

(Chưa bao gồm máy tính, máy chiếu, âm thanh,..)

Phòng máy tính

Theo số lượng máy tính đăng ký.

40-50 người

Có máy lạnh

Máy tính xách tay/máy chiếu/âm thanh,…

10.000đ/giờ/thiết bị

   

  Độc giả có thể đăng ký mượn Phòng học nhóm, Phòng Hội trường, Phòng máy tính trực tiếp tại Quầy lưu hành hoặc qua email, điện thoại, facebook của thư viện.

  Liên hệ: 

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Điện thoại: (84)(28)3724 2181 ext. 2930
  • Facebook: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/