(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn


Thư viện Trung tâm (TVTT) và Thư viện Trung tâm Chi nhánh KTX B thông báo đến độc giả lịch nghỉ Tết Nguyên Đán như sau:

  • Ngưng phục vụ độc giả từ ngày 9/02/2018 (ngày 24 Âm lịch)
  • Mở cửa phục vụ lại từ ngày 26/02/2018 (ngày 11 Âm lịch)

Chú ý:

Từ 01/02/2018 đến 8/02/2018 và 26/02/2018 đến 4/03/2018 Thư viện Trung tâm và Thư viện Trung tâm Chi nhánh KTX B phục vụ như sau:

  • Từ 8h00 đến 16h00: thứ Hai đến thứ Sáu
  • Thứ Bảy và chủ Nhật: Nghỉ.