(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn


webofscience

Web of Science là một cơ sở dữ liệu để tìm kiếm và đánh giá chất lượng các công trình khoa học dựa trên thông tin trích dẫn từ các tạp chí khoa học, sách, tài liệu hội nghị hội thảo uy tín trên thế giới. Web of Science bao gồm ba cơ sở dữ liệu chứa thông tin trong tất cả các lĩnh vực  nghiên cứu:

 • Science Citation Index Expanded: 1945-present
 • Social Sciences Citation Index: 1956-present
 • Arts & Humanities Citation Index: 1975-present

 

 

 

 • Book Citation Index
  • Science: 2005-present
  • Social Science & Humanities: 2005-present
 • Conference Proceedings Citation Index™
  • Science: 1990-present
  • Social Science & Humanities: 1990-present
 • Emerging Sources Citation Index: 2015-present

Thời gian dùng thử từ: 8/5/2019-7/6/2019

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Link

Cách thức truy cập: Truy cập www.vnulib.edu.vn → "Cơ sở dữ liệu trực tuyến" → "CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB OF SCIENCE"

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

 • Bàn Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)
 • Điện thoại: 028 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên hoặc cô Nhung)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.