(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn


 

THÔNG BÁO

V/v mượn sách trong thời gian nghỉ hè

Kể từ ngày 13/6/2019, mỗi độc giả sẽ được mượn tối đa 05 quyển sách và giữ sách để đọc trong dịp nghỉ hè. Thời hạn chót phải trả là ngày 09/9/2019, trả sách sau thời hạn trên sẽ bị phạt trả trễ hạn như thường lệ.

Lưu ý: Chính sách không áp dụng cho sinh viên năm cuối tất cả các trường.

 

   THƯ VIỆN TRUNG TÂM