(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn


close

 

THÔNG BÁO

       Thư viện Trung tâm (TVTT) và TVTT Chi nhánh KTX B tạm ngưng phục vụ độc giả theo lịch dưới đây:

  • Từ ngày 24/6/2019 →7/7/2019: để phục vụ công tác của ĐHQG-HCM, TVTT tạm ngưng phục vụ đọc tại chỗ và mượn trả sách.
  • Từ ngày 8/7/2019 → 4/9/2019: thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn, kiểm kê kho sách định kỳ hàng năm. TVTT tạm ngưng phục vụ đọc tại chỗ và mượn sách về nhà, vẫn nhận trả sách.

Trong thời gian này, TVTT vẫn phục vụ truy cập tài liệu trực tuyến (các CSDL, Mục lục trực tuyến) và hỗ trợ độc giả từ xa qua điện thoại, email và facebook.

Thư viện Trung tâm và TVTT Chi nhánh KTX B sẽ mở cửa phục vụ năm học mới từ 5/9/2019

Chúc các bạn một mùa hè vui tươi, hạnh phúc!