(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn


notification

 

THÔNG BÁO

Theo lịch hoạt động hàng- năm, Thư viện Trung tâm và Thư viện Trung tâm Chi nhánh KTX B sẽ ngưng phục vụ độc giả vào ngày 20/11/2019 (thứ Tư) để họp định kỳ.                                           

Trân trọng.