(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn


tetduonglich2019

 

THÔNG BÁO

V/v  Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán

Thư viện Trung tâm và Thư viện Trung tâm Chi nhánh KTX B thông báo đến độc giả lịch nghỉ Tết Nguyên Đán như sau:

– Ngưng phục vụ độc giả từ ngày 18/01/2020

   (ngày 24 Âm lịch)

– Mở cửa phục vụ lại từ ngày 03/02/2020

   (ngày 10 Âm lịch)

Chú ý:

– Thư viện Trung tâm - Trụ sở chính:

Từ ngày 13/01→17/01/2020 và 03/02→7/02/2020 mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu: 8h00 đến 16h00; Thứ Bảy và chủ Nhật: Nghỉ.

Ngày 10/02/2020 trở đi phục vụ bình thường.

– Thư viện Trung tâm - Chi nhánh KTX B:

Từ ngày 03/02→29/02/2020 mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu: 14h00 đến 21h00; Thứ Bảy và chủ Nhật: Nghỉ.

Ngày 02/03/2020 trở đi phục vụ bình thường.

Chúc các bạn nghỉ Tết vui vẻ!