(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

notification

tbphucvudaunam2021
Chú ý:

Từ 01/03/2021 trở đi TVTT và TVTT Chi nhánh KTX B phục vụ bình thường.
Chúc các bạn nghỉ Tết vui vẻ!