(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

notification

Thư viện Trung tâm thông báo chính sách mượn/trả sách trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2021 như sau:
            > Số lượng sách tối đa được mượn: 05 quyển/độc giả.
            > Thời gian mượn sách: 23/01/2021 - 05/02/2021.
            > Thời hạn trả sách: Tất cả sách có ngày hết hạn từ ngày 22/02 - 01/03/2021 sẽ được TVTT gia hạn đến hết ngày 31/3/2021.
                                                        THƯ VIỆN TRUNG TÂM