In bài này 

 CHÍNH SÁCH MƯỢN TÀI LIỆU
HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐHQG-HCM

Mượn tài liệu trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (MTLHT) là dịch vụ cho mượn tài liệu giữa các thư viện trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV) nhằm khai thác tối đa và hiệu quả nguồn tài liệu bản in của các thư viện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng tài liệu của độc giả.

1. Phạm vi:

2. Quy định:

Số lượng tài liệu được mượn Số ngày Gia hạn Phạt quá hạn
Số lần Số ngày
(Ngày/lần)
05 cuốn 21 ngày 02 lần 7 5.000đ/ngày

 

Lưu ý:

- Phương thức và chi phí vận chuyển:

Phương thức nhận sách  Thực hiện  Mức phí   Ghi chú 
 Trực tiếp tại thư viện đặt mượn  Độc giả  Miễn phí  
 Đặt nhận tại các thư viện khác  Cán bộ thư viện  Theo phí
vận chuyển thực tế
 CBTV thỏa thuận
với độc giả

Lưu ý: Thư viện có yêu cầu MTLHT sẽ có nhiệm vụ nhận sách và trả sách.

3. Xử lý vi phạm

4. Thực hiện

 


 CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Chính sách làm thẻ thư viện