BỘ SƯU TẬP SỐ >

Tìm kiếm

 

 

Các bộ sưu tập số

Danh mục các bộ sưu tập số của Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM.

BÀI GIẢNG - LECTURE [30]
LUẬN ÁN -THESIS [730]
SÁCH - EBOOKS [215]
SƯU TẬP CHUYÊN ĐỀ - SUBJECT GUIDE [290]
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO - CONFERENCE PROCEEDINGS [3]
TẠP CHÍ - JOURNAL [671]

 


Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Khu phố 6 - Linh Trung - Thủ Đức - TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 37242181 - Ext:2311, Fax: (84.8) 37242161, E-mail:
cenlib@vnuhcm.edu.vn