BỘ SƯU TẬP SỐ >

Các bộ sưu tập

Bao gồm bài giảng, luật án, tạp chí, sách, bộ sưu tập chuyên đề thuộc các lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị, kỹ thuật... Tài liệu trong bộ sưu tập của các Thầy Cô trong ĐHQG-HCM và do Thư viện Trung tâm bổ sung, sưu tầm, tập hợp.

Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Khu phố 6 - Linh Trung - Thủ Đức - TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 37242181 - Ext:2311, Fax: (84.8) 37242161, E-mail:
cenlib@vnuhcm.edu.vn