BỘ SƯU TẬP SỐ > LUẬN ÁN -THESIS >

ProQuest : [500]

Trang chủ bộ sưu tập

Logo
 
 
liệt kê 
CSDL gồm 500 luận án được chuyển nhượng tác quyền bởi ProQuest Information and Learning Company. CSDL này chỉ phục vụ cho Cán bộ ĐHQG TP.HCM và các trường thành viên. Để đọc nội dung toàn văn, xin liên hệ:
Phòng Phục vụ Độc giả, Thư viện Trung tâm - ĐHQG TP.HCM
,
ĐT: 7242181, ext.2935 hoặc E-Mail: phucvu@vnuhcm.edu.vn

Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Khu phố 6 - Linh Trung - Thủ Đức - TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 37242181 - Ext:2311, Fax: (84.8) 37242161, E-mail:
cenlib@vnuhcm.edu.vn