BỘ SƯU TẬP SỐ > TẠP CHÍ - JOURNAL > Toàn văn - Full-text > Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ - ĐHQG TP.HCM > Năm 2008 > Tập 11, Số 05, 2008 >

Nhan đề: Đánh giá hiệu quả giảm chấn của hệ cản ma sát điều khiển bị động với công trình chịu tải trọng động đất = Assessment of the efficiency of friction dissipators for seismic protection of building.
Tác giả: Phạm, Nhân Hòa
Chu, Quốc Thắng
Chủ đề/Từ khóa: Chấn động
Động đất
Công trình
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TP.HCM
Series/Report no.: Tập 11, Số 5, 2008
Tr.78-90
Tóm tắt: Bài báo giới thiệu mô hình tính toán để thiết lập phương trình chuyển động cho kết cấu sử dụng hệ cản ma sát được điều khiển bị động (FD: friction dissipators), từ đó đưa ra thuật toán giải phương trình chuyển động để tìm đáp ứng của kết cấu dựa trên phương pháp Time-Newmark. Các ví dụ số được phân tích dựa trên mô hình tính toán nhằm đánh giá sự hiệu quả về giảm đáp ứng của kết cấu với các loại tải trọng khác nhau, cũng như là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảm chấn của FD. Các kết luận sơ bộ về ưu và khuyết điểm của FD cũng được đưa ra ở cuối bài báo.
This paper presents a reliable and accurate numerical model of the lateral dynamic behavior of buildings protected with passive controlled friction dissipators. The algorithm based on Newmark’s method is developed for solving numerically this problem. On this model, the numerical examples aims analysis of the elements which affect a vibrating reduction of a building equipped the friction dissipator subjected seismic loading. Finally, this paper also provides preliminary conclusions about the advantages and disadvantages for friction dissipators.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3079
Bộ sưu tập:Tập 11, Số 05, 2008

File(s) tài liệu:

File Mô tả Dung lượngĐịnh dạng
sedev0508-08.pdf547.06 kBAdobe PDFXem toàn văn

SFX Query

Việc sử dụng các tài liệu trong DSpace phải theo luật bản quyền.

Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Khu phố 6 - Linh Trung - Thủ Đức - TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 37242181 - Ext:2311, Fax: (84.8) 37242161, E-mail:
cenlib@vnuhcm.edu.vn