Databases (Global)

 • acs_60
    ACS (American Chemical Society) cung cấp toàn văn các văn bản, hình ảnh từ các tạp chí khoa học có uy tín và có chỉ số trích dẫn cao trên thế giới về lĩnh vực Hóa học và các khoa học liên quan xuất bản từ năm 1996 đến nay.    
  mathscinet_60
  Tạp chítoàn văn về toán học, tất cả các năm.  
  Proquest_60

  ProQuest là một cơ sở dữ liệu đa ngành, cung cấp các bài báo, tạp chí, luận án, tài liệu hội nghị, công trình nghiên cứu dưới dạng tóm tắt, toàn văn, hình ảnh và đồ họa. Các chủ đề của Proquest xuất bản từ năm 1905 đến nay gồm có: 

  • Business and economics
  • Health and medical
  • News and world affairs
  • Science
  • Education
  • Technology
  • Humanities
  • Social Sciences
  • Psychology
  • Literature
  • Law
  • Women's studies            
  springer_60
  SpringerLink là cơ sở dữ liệu khoa học đa ngành, có thế mạnh là các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và y học gồm các chủ đề:
  • Architecture & Design; Astronomy; Biomedical Sciences; Business & Management; Chemistry; Computer Science
  • Earth Sciences and Geography; Economics; Education & Language; Energy; Engineering; Environmental Sciences; Food Science & Nutrition
  • Law; Life Sciences; Materials; Mathematics; Medicine
  • Philosophy; Physics; Psychology; Public Health
  • Social Sciences; Statistics
  Bạn đọc có thể xem tạp chí toàn văn xuất bản từ năm 1997 đến năm hiện có và sách toàn văn từ năm 2005 đến năm hiện tại tất cả các chủ đề.
 • logo JL
  CSDL John Libbey Eurotext cung cấp truy cập toàn văn khoảng 27 tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong lĩnh vực y khoa bằng tiếng Anh, tiếng Pháp.
  mit_60
  Tài liệu học tập (course wares),toàn văn, truy cập mở. Chủ đề: Architecture and Planting; Heath Science and Technology; Humanities, Arts, Social Science; Management      
  scienceDirect_60

  ScienceDirect - cơ sở dữ liệu toàn văn các tạp chí khoa học, sách và các công trình nghiên cứu của nhà xuất bản Elsevier với các chủ đề thế mạnh về lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y học, xã hội và nhân văn

  Tạp chí điện tử từ năm 2007-nay các chủ đề:

  • Physical Sciences and Engineering; 
  • Life Sciences; Health Sciences; 
  • Social Sciences and Humanities,...

  209 nhan đề sách điện tử toàn văn thuộc các chủ đề:  

  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Computer Science, Chemistry, Finance, Forensics, Security, and Criminal Justice, Immunology and Microbiology, Neuroscience, Psychology, Social Sciences, Specialty Medicine, Physics and Astronomy, Social Sciences,...
  • Danh mục 209 nhan đề sách điện tử toàn văn (nhấn chọn logo ScienceDirect để tải danh mục sách)
  Lưu ý: Nếu độc giả không tải được toàn văn các bài tạp chí, vui lòng liên hệ email: phucvu@vnuhcm.edu.vn để được hỗ trợ.       
  oecd copy
  CSDL OECD bao gồm sách điện tử, bài báo, tạp chí, công trình nghiên cứu kinh tế, báo cáo, và số liệu xác suất thống kê kinh tế của tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). CSDL về các chủ đề: Agriculture and Food, Development, Economics, Education, Employment, Energy, Environment, Finance and Investment, Governance, Industry and Services, Nuclear Energy, Science and Technology, Social Issues/Migration/Health, Taxation, Trade, Transport, Urban, Rural and Regional Development.
  • Phạm vi truy cập toàn văn: từ số xuất bản đầu tiên đến năm 2014.
 • nut1
  Tạp chí điện tử Nature nổi tiếng với các chủ đề khoa học, tự nhiên, kỹ thuật, v.v. Phạm vi truy cập: Toàn văn từ năm 2013 đến nay.
  IEEE_logo
  Cơ sở dữ liệu điện tử IEEE CS: Khoa học máy tính & Khoa học công nghệ (43 tạp chí + 6,500 dữ liệu media) từ năm 1995 đến nay.
Page 1/3
< First
Last >

Databases (Domestic)

Page 1/1
<First
Last >
Visitors Counter
 • 7
 • 0
 • 7
 • 9
 • 0

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

Địa chỉ: KP6