0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Thư viện Trung tâm và Thư viện Trung tâm - Chi nhánh KTXB trân trọng thông báo đến độc giả lịch phục vụ như sau:

Thư viện Trung tâm:

  • Hàng tuần, mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy: Từ 8h00 -> 18h00
  • Chủ nhật, ngày lễ: nghỉ

Thư viện Trung tâm – Chi nhánh KTX B:

  • Hàng tuần, mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 14h00 -> 21h00
  • Thứ 7 & Chủ Nhật: Từ 8h00 -> 16h00
  • Ngày lễ: Nghỉ

Thư viện Trung tâm sẽ thông báo đến độc giả những ngày ngưng phục vụ như: Lễ, Tết theo quy định Nhà Nước và nghỉ đột xuất trong năm nếu có

Trân trọng.

 

THƯ VIỆN TRUNG TÂM