(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Độc giả là sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, cán bộ đang học tập, giảng dạy và công tác tại ĐHQG-HCM có thể đặt mượn tài liệu của bất kỳ thư viện thuộc Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.   

Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM gồm:

Cách sử dụng dịch vụ

  • Tra cứu tài liệu trên “Mục lục hệ thống thư viện” hoặc các mục lục của các thư viện thuộc ĐHQG-HCM.
  • Đến thư viện, nơi bạn được cấp thẻ để đặt mượn tài liệu; Hoặc đến trực tiếp thư viện lưu giữ tài liệu để mượn.
  • Nhận và trả tài liệu mượn tại nơi đặt mượn.

 Quy định mượn trả tài liệu

Số lượng tài liệu và thời gian được mượn/lần:

Số lượng tài liệu (cuốn)

Số ngày

Gia hạn

Số lần

Số ngày/lần

5

21

2

 7

  • Gia hạn tài liệu: Trực tiếp qua tài khoản độc giả; Qua Email hoặc trực tiếp qua điện thoại;
  • Thời gian đáp ứng yêu cầu mượn: 03 ngày kể từ ngày đặt mượn;
  • Phí dịch vụ: Miễn phí cho các đối tượng thuộc ĐHQG-HCM.

Phạt và bồi thường hư hỏng tài liệu:

  • Phạt trễ hạn: Mức phạt 5.000đ/cuốn/ngày.
  • Mất tài liệu: Bồi thường theo giá bìa của sách + tiền xử lý kỹ thuật 100.000đ/cuốn.
  • Tài liệu bị hư hỏng: Đền bù tùy theo mức độ hư hỏng của tài liệu.