0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Hiện nay, Thư viện Trung tâm được truy cập sử dụng CSDL Ebook tiếng Việt của nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM với 990 nhan đề sách điện tử,bao gồm: sách giáo khoa, giáo trình, từ điển về các lĩnh vực:

  • Khoa học Tự Nhiên
  • Khoa học Xã hội & Nhân văn
  • Khoa học Kỹ thuật
  • Khoa học Máy tính

Ngoài sách điện tử của nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, bạn đọc của ĐHQG-HCM còn có thể truy cập sách điện tử tiếng Việt toàn văn của các nhà xuất bản:Đại học Huế, Kinh tế Quốc dân; nhà sách Quang Minh và trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Lưu ý: Độc giả chỉ xem và đọc sách trực tuyến, không tải được file toàn văn về máy tính cách thức truy cập: Truy cập www.vnulib.edu.vn

Liên hệ chi tiết liên hệ: Thư viện Trung tâm gặp Cô Duyên hoặc Cô Nhung để được hướng dẫn chi tiết