0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Hiện nay Thư viện Trung tâm đã mở truy cập và phục vụ Tạp chí điện tử Nature. Đây là tạp chí nổi tiếng với các chủ đề khoa học, tự nhiên, kỹ thuật, v.v.  Tạp chí Nature: năm 2015 có chỉ số ảnh hưởng Impact Factor vô cùng cao là 31.138, có số lượng trích dẫn Citations đến năm 2015 là 617,363 lượt, là tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới hiện tại.

  • Phạm vi truy cập: Toàn văn từ năm 2013 đến nay.
  • Trân trọng thông báo đến quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên sau đại học, cán bộ và sinh viên biết để truy cập và sử dụng.

 

 

 

 

Cách thức truy cập sử dụng CSDL:

Bước 1: Truy cập địa chỉ website: www.vnulib.edu.vn

Bước 2: Click chọn menu bên trái trang web "Cơ sở dữ liệu trực tuyến"

Bước 3: Click chọn "+" để mở CSDL Nature và click vào "Liên kết" để đăng nhập 

Bước 4: Dùng tài khoản đăng nhập do Thư viện Trung tâm cung cấp

 

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

  • Bàn Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)
  • Điện thoại: (84-8) 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên hoặc cô Nhung)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Facebook: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng tạp chí nature