0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 


Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập và sử dụng 02 Cơ sở dữ liệu:

AccessEngineering cung cấp bộ sưu tập về tài liệu kỹ thuật, công cụ hữu ích giúp các kỹ sư làm việc hiệu quả, giảng viên tìm kiếm phương tiện giảng dạy cho sinh viên cách giải quyết các vấn đề về kỹ thuật trong thế giới thực, hoặc một sinh viên học cách sử dụng tài liệu tham khảo phục vụ trong suốt quá trình học tập.

AccessScience là một bách khoa toàn thư toàn diện bao gồm The McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology and the McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology, chứa hơn 8000 bài viết và các bài đánh giá nghiên cứu của tất cả các ngành khoa học lớn. AccessScience cũng chứa các video, hình ảnh động, tiểu sử của các nhà khoa học nổi tiếng, cũng như các định nghĩa về các thuật ngữ khoa học.

  • Thời gian truy cập: Từ 15/8/2017 đến 15/8/2018

  

 

Cách thức truy cập sử dụng CSDL:

Bước 1: Truy cập địa chỉ website: www.vnulib.edu.vn

Bước 2: Click chọn menu bên trái trang web "Cơ sở dữ liệu trực tuyến"

Bước 3: Click chọn "+" để mở CSDL AccessEngineering / AccessScience  và click vào "Liên kết" để đăng nhập 

Bước 4: Dùng tài khoản đăng nhập do Thư viện Trung tâm cung cấp

 

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

  • Bàn Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)
  • Điện thoại: (84-8) 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên hoặc cô Nhung)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Facebook: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU