0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Thư viện Trung tâm – Chi nhánh KTX B mở cửa phục vụ bạn đọc như  sau:

  • Thứ Hai -> thứ Sáu: 14h – 22h
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật: 8h – 16h
  • Ngày lễ: Nghỉ.

Ngoài ra, Thư viện sẽ kịp thời thông báo đến độc giả những ngày nghỉ đột xuất trong năm nếu có. Mong các bạn thường xuyên theo dõi thông báo để cập nhật thông tin.

Trân trọng.