0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

macgrahill

  • Thông tin:

McGraw Hill là tập đoàn giáo dục sản xuất các tài liệu học thuật bao gồm ấn bản in và điện tử.

Nhằm cập nhật thường xuyên về diễn tiến của Covid trên thế giới cũng như cách phòng tránh và công tác y tế công cộng cần thiết, tập đoàn McGraw Hill cung cấp nguồn học liệu miễn phí về Covid-19 - AccessMedicine COVID-19 Centraltrên toàn cầu. Bộ học liệu AccessMedicine COVID-19 Central được viết bởi các tác giả là những chuyên gia về y khoa, đồng thời cũng là tác giả của bộ CSDL danh tiếng về y khoa AccessMedicine.

  • Đối tượng & phạm vi truy cập: Tất cả sinh viên, học viêc sau đại học, giảng viên, cán bộ thuộc ĐHQG-HCM.
  • Loại CSDL: Thông tin thư mục, tóm tắt và toàn văn
  • Hướng dẫn đăng nhập CSDL: http://vnulib.edu.vn/images/PPV-McGrawHill_Huongdan.pdf

Mọi thông tin thêm, vui lòng liên hệ:

  • Phòng Tham khảo,Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM
  • Điện thoại: (028) 37242181-2935 – Gặp C.Duyên
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Fanpage: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU