0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

notification

Từ ngày 01/01/2022, Thư viện Trung tâm triển khai phục vụ thẻ thư viện điện tử qua ứng dụng VNUHCM Libraries. Độc giả có thể sử dụng thẻ thư viện điện tử thay cho thẻ in để sử dụng các dịch vụ của các thư viện trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.Giao diện thẻ thư viện điện tử:

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNUHCM Libraries:

Mọi thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hotline/Zalo: 0396831160
  • Điện thoại: 028 37242181 ext. 2930