0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

notification

Thư viện Trung tâm và Thư viện Trung tâm Chi nhánh KTX B xin thông báo lịch nghỉ các ngày lễ như sau:
> Giỗ Tổ Hùng Vương:

     - Ngày 21/4/2021 (Thứ Tư)

> Giải phóng Miền Nam & Quốc tế Lao động:

     - Ngưng phục vụ từ ngày: 30/4/2021 (Thứ Sáu)
     - Mở cửa phục vụ lại ngày: 04/5/2021 (Thứ Ba)

Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ.