0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

h1

Sáng ngày 16/4/2021, được sự chỉ đạo của Đại học Quốc gia TP.HCM, Thư viện Trung tâm cùng với Ban Khoa học Công nghệ phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề "Kỹ năng khai thác nguồn tin KH&CN và viết bài báo khoa học quốc tế" tại hội trường Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM.

h2
Hội thảo đã giới thiệu CSDL ScienceDriect với các loại tài liệu có giá trị học thuật cao. Đặc biệt hội thảo đã cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để viết và đăng bài báo khoa học trên các tạp chí của Nhà xuất bản Elsevier do các chuyên gia của nhà xuất bản trình bày và hướng dẫn.
Với sự tham dự tích cực của quý Thầy/Cô, nhà nghiên cứu vàhọc viên sau đại học, hội thảo sẽ góp phần hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu khoa học của ĐHQG-HCM.Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4.
Bên cạnh điểm cầu tại Thư viện Trung tâm còn có các điểm cầu khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học An Giang thuộc ĐHQG-HCM và điểm cầu chính tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.Sau đây là một số hình ảnh tại điểm cầu Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM.