0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

notification

          Nhằm giúp độc giả tiếp cận được với nguồn tài liệu giá trị và đa dạng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư viện Trung tâm xin giới thiệu phục vụ CSDL Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, duy trì và phát triển. CSDL tập trung cung cấp những tài liệu toàn văn về: Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Một số tác phẩm của các nhà nghiên cứu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Gương học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh; Văn bản chỉ đạo và hướng dẫn.
          Cách thức truy cập CSDL:

  •  Bước 1: Truy cập website Thư viện Trung tâm: http://www.vnulib.edu.vn 
  •  Bước 2: Nhấn chọn “Cơ sở dữ liệu trực tuyến” => Chọn “Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

hd2343

          Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

  •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  Hotline/Zalo: 0396831160
  •  Facebook: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU

Trân trọng.