0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

notification

Thư viện Trung tâm (TVTT) và Thư viện Trung tâm Chi nhánh KTX B thông báo đến độc giả lịch mở cửa phục vụ độc giả sau Tết

Nguyên Đán năm 2022 như sau:

- TVTT trụ sở chính từ ngày 14/02/2022 (ngày 14 tháng Giêng).
- TVTT Chi nhánh KTX B từ ngày 21/02/2022 (ngày 21 tháng Giêng).
Chú ý: Các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến của TVTT vẫn luôn hoạt động.
Chúc các bạn nghỉ Tết vui vẻ!