0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

notification

Thư viện Trung tâm trân trọng thông báo về việc phục vụ CSDL Scopus đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu của ĐHQG-HCM.

Scopus là cơ sở dữ liệu trích dẫn và tóm tắt được tập hợp từ những trích dẫn tham khảo của các chuyên gia độc lập thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau. Scopus cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các nhà tài trợ những công cụ để tìm hiểu các định hướng nghiên cứu, hỗ nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học: tìm kiếm và xác định các chủ đề/bài báo phù hợp trong giai đoạn nghiên cứu tài liệu cho các đề tài nghiên cứu khoa học, viết luận văn, luận án, tìm nơi xuất bản, phân tích các tạp chí và tác giả hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu.


          Cách thức truy cập CSDL:

Bước 1: Truy cập website vnulib.edu.vn,

=> Chọn “Cơ sở dữ liệu trực tuyến” 

Scopus truy cap

Bước 2: Chọn CSDL SCOPUS

Scopus lua chon

Bước 3:

  •  Nhấn “Đăng nhập”
  •  Nhập “Username” và “Password”
  •  Nhấn “Sign in”

Scopus dang nhap

 

          Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

  •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  Hotline/Zalo: 0396831160
  •  Facebook: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU

Trân trọng.