(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

notification

Để phục vụ công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Trung Tâm xin thông báo đến Quý độc giả như sau:
1. Từ ngày 13/5/2022 - 22/5/2022 Thư viện Trung Tâm trụ sở chính tạm ngưng phục vụ tại chỗ. Trong thời gian này, Thư viện Trung Tâm vẫn phục vụ các dịch vụ trực tuyến và hỗ trợ độc giả qua email và facebook (Sách có hạn trả từ ngày 13/5/2022 – 22/5/2022 sẽ được gia hạn đến ngày 23/5/2022).
2. Thư viện Trung Tâm trụ sở chính mở cửa phục vụ lại từ ngày 23/5/2022.
3. Riêng Thư viện Trung Tâm Chi nhánh KTX B vẫn hoạt động bình thường.
Trân trọng.