0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

 1

Thư viện Trung tâm trân trọng thông báo đến Qúy độc giả về việc phục vụ cơ sở dữ liệu (CSDL) Taylor & Francis Online của Nhà xuất bản Taylor & Francis Groups.

Taylor & Francis Online là CSDL tạp chí chuyên ngành có giá trị học thuật cao, với 1.344 tạp chí về các chủ đề: Công nghệ và Kỹ thuật máy tính; Hóa học; Sinh học, Khoa học về trái đất, Môi trường & Khoa học thực phẩm; Môi trường và Đô thị; Toán học và Thống kê; Vật lý học; Quản trị Kinh doanh và Kinh tế; Chăm sóc sức khoẻ và xã hội; Nhân học và Khảo cổ học; Giáo dục; Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế và Nghiên cứu khu vực; Xã hội học và các ngành liên quan..

Cách thức truy cập:     

ALL                                                         

♦ Bạn đọc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

  • Quầy Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)
  • Điện thoại: (84-8) 37242181, máy nhánh 2935/ 2930
  • Hotline/Zalo: 0396831160
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng.