(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Chiều ngày 4/11, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (TVTT) trân trọng đón tiếp Đoàn chuyên gia đánh giá đến từ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, ĐHQG-HN.

Buổi tham quan nhằm hỗ trợ công tác đánh giá cơ sở giáo dục của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM. Tiếp đón đoàn đánh giá, có sự tham dự của ông Đỗ Hoàng Triều - Phó Giám đốc TVTT và các cán bộ chuyên môn.

Trong buổi tham quan, TVTT trình bày và giải đáp những vấn đề trong hoạt động chuyên môn và quản lý thư viện như sau:

- Giới thiệu tổng quan Thư viện Trung tâm và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM

- Giới thiệu nguồn lực thông tin HTTV ĐHQG-HCM

- Các Dịch vụ thư viện dùng chung trong HTTV ĐHQG-HCM

- Cách truy cập & khai thác các cơ sở dữ liệu điện tử.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong thư viện

- Đội ngũ cán bộ thư viện của HTTV.

- Mối liên kết giữa các thư viện trong hệ thống và quan hệ hợp tác của TVTT với các thư viện trong nước và thư viện ngoài nước.

 

h1

h2

h2.1

h3

Tin, ảnh: Lệ Hoa, Đức Thịnh

Nhóm Truyền thông