0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Sáng ngày 7.12.2022, TVTT đã phối hợp cùng Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tổ chức buổi hướng dẫn sử dụng thư viện tại TVTT. Nhằm giúp tân sinh viên khoa Chính trị - Hành chính trong việc tiếp cận nguồn tài liệu và các dịch vụ Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV) và TVTT, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí cho các bạn sinh viên.

TVTT đã giới thiệu, hướng dẫn những nội dung sau:

- Giới thiệu tổng quan HTTV ĐHQG-HCM và TVTT

- Giới thiệu nguồn lực thông tin HTTV ĐHQG-HCM

- Các Dịch vụ thư viện dùng chung trong HTTV ĐHQG-HCM

- Cách thức đăng ký và cài đặt thẻ thư viện điện tử

- Cách truy cập & khai thác các CSDL điện tử

Qua buổi hướng dẫn, các bạn sinh viên hiểu về HTTV ĐHQG-HCM, TVTT, cách thức khai thác nguồn tài liệu có giá trị học thuật một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh sinh viên rất hào hứng khi được tham quan thực tế, trải nghiệm các thiết bị hiện đại tại thư viện như máy trả sách 24/7, máy mượn trả sách tự động, hệ thống kiểm soát an ninh. Tham quan kho sách và các không gian đọc sách, tiện ích của các phòng học nhóm.

h1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16

Tin,ảnh: Lệ Hoa, Đức Thịnh

Nhóm Truyền thông