0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

notification

Thư viện Trung tâm (TVTT) xin thông báo đến độc giả lịch nghỉ Tết Dương lịch như sau:

  • Thư viện Trung tâm trụ sở chính ngưng phục vụ ngày 01, 02/01/2023 (chủ Nhật và thứ Hai).
  • TVTT Chi nhánh KTX B ngưng phục vụ từ ngày 31/12 đến 02/01/2023 (thứ Bảy đến hết thứ Hai).

Chúc các bạn nghỉ Tết vui vẻ!