0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Chiều ngày 4.1.2023, trong khuôn khổ Diễn đàn Trí thức trẻ ĐHQG-HCM lần II, năm 2022, Thư viện Trung tâm (TVTT) đã phối hợp cùng Đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM tổ chức cho đoàn đại biểu Trí thức trẻ tham quan, trải nghiệm Không gian truyền thống, văn hóa tri thức tại Nhà Điều hành và TVTT.

Tại Phòng Truyền thống ĐHQG-HCM, các đại biểu đã được giới thiệu về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ĐHQG-HCM, những đặc trưng và thành tựu ĐHQG-HCM đã đạt được trong 27 năm qua.

Tại TVTT đoàn đại biểu được giới thiệu tổng quan Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM và TVTT, về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, nguồn tài nguyên thông tin, các ứng dụng về công nghệ thông tin của TVTT. Đoàn đại biểu còn được tham quan thực tế các thiết bị hiện đại tại thư viện như máy trả sách 24/7, máy mượn trả sách tự động, hệ thống kiểm soát an ninh tại TVTT.

h1h2h3h4h5h6h7h8

Tin, ảnh: Lệ Hoa, Đức Thịnh

Nhóm Truyền thông