0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Sáng ngày 17/02/2023, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (TVTT) đã tổ chức cuộc họp định kỳ Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV) với sự tham dự của bà Huỳnh Thị Mỹ Phương - Giám đốc TVTT; ông Đỗ Hoàng Triều - Phó Giám đốc TVTT, cùng với lãnh đạo của các thư viện thành viên và cán bộ phụ trách các nhóm chuyên môn của HTTV.

Trong cuộc họp, bà Huỳnh Thị Mỹ Phương đã thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ Hệ thống Thư viện năm 2023 và Hội nghị Thư viện đồng hành cùng sinh viên lần VIII. Đồng thời, các nhóm chuyên trách báo cáo, thảo luận để đưa ra các giải pháp thống nhất nhằm giải quyết  một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống thư viện.

Cuộc họp diễn ra trong không khí sôi nổi, tích cực. Các đơn vị trong HTTV thống nhất với các nội dung cuộc họp và triển khai thực hiện.

h1

h2h3h4h5h6h7

Tin, ảnh: Quỳnh Như, Đức Thịnh

Nhóm Truyền thông