0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Sáng ngày 25/10/2023, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (TVTT) đón tiếp sinh viên Khoa Thư viện – Văn phòng, trường Đại học Sài Gòn đến tham quan thực tế tại TVTT.

Tại buổi tham quan, Đoàn được nghe giới thiệu tổng quan về TVTT và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV); Các phần mềm quản lý và ứng dụng trong thư viện; Công tác xử lý nghiệp vụ; Cách tìm kiếm và sử dụng tài liệu bản in/điện tử của TVTT và HTTV.

Đoàn tham quan cũng đã tích cực trao đổi với chuyên viên phụ trách từng bộ phận để hiểu hơn về thực tiễn hoạt động của TVTT. Buổi tham quan đã diễn ra trong không khí phấn khởi, vui vẻ với các hoạt động trải nghiệm về công nghệ ứng dụng tại TVTT.

12345678910

Tin, ảnh: Nhóm truyền thông