0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Truyền hình trực tuyến Lễ Khai khóa 2023 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 14 giờ hôm nay.

Địa chỉ truyền hình trực tuyến: https://www.facebook.com/vnuhcm.info

khai khoa đhqg hcm 2023