0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Sáng ngày 09/01/2024, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (TVTT) đã chủ trì cuộc họp định kỳ của Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV) với sự tham dự của bà Huỳnh Thị Mỹ Phương - Giám đốc TVTT và ông Đỗ Hoàng Triều - Phó Giám đốc TVTT, cùng với các lãnh đạo của thư viện thành viên và cán bộ phụ trách các nhóm chuyên môn của HTTV.

Trong buổi họp, bà Huỳnh Thị Mỹ Phương đã thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ Hệ thống Thư viện năm 2024. Các nhóm chuyên trách đã báo cáo, cùng nhau thảo luận và đưa ra những giải pháp thống nhất nhằm giải quyết một số vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống thư viện.

Cuộc họp đã diễn ra trong không khí trao đổi sôi nổi, tích cực. Thư viện Trung tâm và các thư viện trong HTTV cùng với đơn vị hỗ trợ kỹ thuật đã cam kết thống nhất triển khai một số phương án ưu tiên và phù hợp nhất cho hệ thống kết nối hiện nay.

Sự thành công của cuộc họp sẽ là đóng góp quan trọng cho kế hoạch hoạt động của Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM trong năm 2024.

h1h2h3h4

Tin, ảnh: nhóm Truyền thông.