0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Ngày 17/01/2024, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (TVTT) đón tiếp sinh viên Khoa Thư viện - Văn phòng, trường Đại học Sài Gòn đến tham quan thực tế tại TVTT.

Tại buổi tham quan, Đoàn được nghe giới thiệu tổng quan về TVTT và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV); Các phần mềm quản lý và ứng dụng trong thư viện; Công tác xử lý nghiệp vụ; Cách tìm kiếm và sử dụng tài liệu bản in/điện tử của TVTT và HTTV.

Đoàn tiếp tục tham quan các không gian đọc sách, không gian giáo dục số Smart Edu Hub, phòng máy chủ của TVTT. Đặc biệt Đoàn được giới thiệu về mô hình vận hành và quản trị hệ thống ứng dụng dùng chung của toàn HTTV,  trải nghiệm sử dụng thực tế máy mượn/ trả sách tự động, thiết bị an ninh thư viện (RFID), cùng trạm trả sách 24/7.

Các bạn sinh viên đã tích cực trao đổi với chuyên viên phụ trách từng bộ phận để hiểu hơn về thực tiễn hoạt động của TVTT. Buổi tham quan đã diễn ra trong không khí phấn khởi, vui vẻ với các hoạt động trải nghiệm về công nghệ ứng dụng tại TVTT.

h1h2h3h4h5h6h7

Tin, ảnh: nhóm Truyền thông