0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Sáng ngày 26/01/2024, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (TVTT) đã tổ chức “Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023” nhằm tổng kết đánh giá các hoạt động trong năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024.

Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn ĐHQG-HCM có sự tham dự của đồng chí Trần Anh Cường - Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM; đồng chí Nguyễn Minh Huyền Trang - Phó Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG-HCM; đồng chí Lê Thanh Lực - Chuyên viên Ban Tài chính.

Về phía TVTT có sự tham dự của bà Huỳnh Thị Mỹ Phương - Giám đốc TVTT, ông Đỗ Hoàng Triều - Phó Giám đốc TVTT, bà Lê Thị Huyền Trân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở TVTT cùng toàn thể viên chức, người lao động của TVTT. 

Hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết năm 2023; Trình bày kế hoạch hoạt động, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công khai thực hiện theo Quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo của Thanh tra Nhân dân; Thảo luận, ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động; Bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới 2023-2025; Phát biểu của Công đoàn cấp trên; Công bố Quyết định khen thưởng các cấp năm 2023; Thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức - Người lao động. 

Năm 2023 là một năm có nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực, đã tạo được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn thể viên chức, người lao động của TVTT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết năm 2022. Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, cởi mở trong việc tích cực đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản của hội nghị trên tinh thần xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả cho các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Anh Cường chúc mừng những kết quả TVTT đã đạt được trong năm 2023 và tán đồng với phần trình bày Phương hướng hoạt động năm học 2024 của TVTT, các hoạt động trong Phương hướng đã bám sát theo kế hoạch chiến lược của đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí đã có những ý kiến đóng góp, chia sẻ các vấn đề về chủ trương, chính sách phát triển của ĐHQG-HCM gắn liền với công tác sinh viên và đánh giá cao vai trò của TVTT trong việc phục vụ nhu cầu học tập cho tất cả sinh viên ĐHQG-HCM. Đặc biệt, trong năm học qua TVTT  đã áp dụng nhiều biện pháp để tăng hiệu quả khai thác nguồn tài nguyên điện tử, phát huy các nguồn lực của hệ thống thư viện trong công tác hỗ trợ kiểm định, đánh giá của các trường thành viên trong ĐHQG-HCM; Phối hợp tốt với các đơn vị trong việc giới thiệu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Đại học Quốc gia TP.HCM. Trước khi kết thúc phát biểu, đồng chí đã gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở TVTT đã luôn tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức, tạo ra bầu không khí vui tươi, gắn kết và chia sẻ giữa các đơn vị.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân Thư việnTrung tâm nhiệm kỳ 2023-2025 với 03 thành viên. Hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học vừa qua. Các đại biểu đã tán thành và thông qua Nghị quyết, Hội nghị Viên chức - Người lao động Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM năm 2024 đã kết thúc tốt đẹp.

h1h2.1h2h3h4h5

Tin, ảnh: nhóm Truyền thông.