0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Ngày 02/02/2024, Công đoàn cơ sở Thư viện Trung tâm tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân 2024" cho toàn thể CBVC-NLĐ của đơn vị. Chương trình diễn ra trong không khí đầm ấm và vui tươi.

Chương trình Tết 2024 năm nay được tổ chức sôi động với nhiều hoạt động thú vị như:

  • Nghi thức khai xuân
  • Văn nghệ “Chào Xuân 2024”
  • Tặng quà Tết
  • Thi “Làm thiệp chúc Tết”
  • Tiệc trưa sum vầy

Chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân 2024" được tổ chức trên tinh thần “Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động đều có Tết”, là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Công đoàn cơ sở Thư viện Trung tâm nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC-NLĐ của đơn vị.

h1h2h3h4h5h6h7h8h9h10.1h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h25

Tin, ảnh: nhóm Truyền thông.