0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2024, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (TVTT) tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc năm 2024”.

 • Giải thưởng:
  ➢ Thể lệ bài viết:
   - 1 Giải Nhất: 1.500.000
   - 1 Giải Nhì - mỗi giải: 1.000.000
   - 1 Giải Ba - mỗi giải: 500.000
   - 1 Giải khuyến khích - mỗi giải: 300.000

           ➢ Thể lệ video:
            - 1 Giải Nhất: 1.500.000
            - 1 Giải Nhì - mỗi giải: 1.000.000
            - 1 Giải Ba - mỗi giải: 500.000
            - 1 Giải khuyến khích - mỗi giải: 300.000

 • Thể lệ chi tiết:

https://drive.google.com/drive/folders/1TketDeQ-63wihm2DdzsD1_0_BvHV8ibN?usp=sharing

 • Ghi chú:

03 bài dự thi đạt giải cao nhất sẽ được BTC gửi tham gia Vòng Chung kết cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 01/7/2024 đến cuối tháng 10/2024.

Poster 1