0855.066.247 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Sáng ngày 14/5, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (TVTT) đã phối hợp với Khoa Y, ĐHQG-HCM tổ chức buổi tập huấn sử dụng các dịch vụ và cách khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ giảng viên Khoa Y. Buổi hướng dẫn được tổ chức tại phòng Smart Edu Hub của TVTT với sự tham dự của hơn 40 cán bộ, giảng viên.

Các nội dung được trình bày trong buổi tập huấn như sau: 

  • Giới thiệu tổng quan về Thư viện Trung tâm và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM
  • Tham quan kho sách và khu vực tài liệu về ngành Y
  • Hướng dẫn cách tìm kiếm và khai thác tài liệu bản in, tài liệu điện tử về ngành Y cũng như cách sử dụng máy mượn/trả tự động tại TVTT
  • Tập huấn, chia sẻ cách thức tra cứu khai thác, truy cập vào cơ sở dữ liệu OVID và Scopus cùng các CSDL khác. 

Buổi tập huấn kết thúc tốt đẹp, Đoàn cũng đã tích cực trao đổi với các chuyên viên TVTT để hiểu rõ hơn về công tác tìm kiếm tài liệu cũng như cách khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu trực tuyến chuyên ngành.

h1h2h3h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h5

Tin, ảnh: nhóm Truyền thông